021-44526244
garmkar@yahoo.com

مقاله ها

تعداد آیتم ها در هر صفحه
داکرومات چیست و چه کاربردی دارد ؟

این مقاله بر آن هستیم با زبان ساده و استفاده از تصاویر ، توضیحاتی در مورد پوشش داکرومات و کاربرد های آن ارائه نماییم .

12 دی 1397
مقالات تخصصی
کوره ها و آون ها

آون ها و کوره ها در فرآیند هایی که نیاز به ایجاد و یا کنترل حرارت باشد از دستگاه هایی به نام کوره و آون استفاده مینمایند . برای مثال برای پخت نان تا خشک کردن سبزی، ذوب فلزات، تغییر خواص مولکولی مواد، سخت کردن و نرم کردن فولاد، پخت سرامیک ها و ... نیاز به حرارت و گرما میباشد که این امر توسط کوره ها و آون ها با اشکال، ظرفیت ها و دماهای مختلف کاری صورت میپذیرد .

12 دی 1397
مقالات تخصصی
روش های اعمال داکرومات

در این مقاله سعی شده است توضیخات مفیدی در رابطه با روش های اعمال پوشش داکرومات ارائه گردد .

23 دی 1397
مقالات تخصصی
کوره تیوبی چیست و چه کاربردهایی دارد

کوره تیوبی چیست، چگونه عمل میکند و چه کاربردهایی دارد ؟ کوره تیوبی یک وسیله گرمایشی ( ایجاد کننده و کنترل کننده حرارت ) میباشد که به طور معمول شامل یک لوله ( تیوب ) در مرکز و المانهای حرارتی در محیط پیرامون خود میباشد ( تصویر شماره 1 ) ، شکل این کوره ها عموما استوانه و گرد میباشد .

25 دی 1397
مقالات تخصصی