021-44526244
garmkar@yahoo.com

کوره ها و آون ها

کوره ها و آون ها

کوره ها و آون ها

جزئیات

آون ها و کوره ها در فرآیند هایی که نیاز به ایجاد و یا کنترل حرارت باشد از دستگاه هایی به نام کوره و آون استفاده مینمایند . برای مثال برای پخت نان تا خشک کردن سبزی، ذوب فلزات، تغییر خواص مولکولی مواد، سخت کردن و نرم کردن فولاد، پخت سرامیک ها و ... نیاز به حرارت و گرما میباشد که این امر توسط کوره ها و آون ها با اشکال، ظرفیت ها و دماهای مختلف کاری صورت میپذیرد .

12 دی 1397

کوره ها و آون ها
در فرآیند هایی که نیاز به ایجاد و یا کنترل حرارت باشد از دستگاه هایی به نام کوره و آون استفاده مینمایند . برای مثال برای پخت نان 🍞 تا خشک کردن سبزی، ذوب فلزات، تغییر خواص مولکولی مواد، سخت کردن و نرم کردن فولاد، پخت سرامیک ها و ... نیاز به حرارت و گرما میباشد که این امر توسط کوره ها و آون ها با اشکال، ظرفیت ها و دماهای مختلف کاری صورت میپذیرد .

اصلی ترین مولفه در دستگاه های ( فرآیند ها ) حرارتی ، میزان دما و یا تغییرات دمایی میباشد . دانشمندان و متخصصان بسیاری در طی حیات بشر سعی کرده اند با آزمون های مختلف میزان و یا تغییرات دمایی لازم برای انجام فرآیند های مختلف را محاسبه، اندازه گیری و کنترل کنند تا بهترین نتیجه را کسب کنند . برای مثال دمای مناسب برای پخت کیک خانگی بین 180 تا 190 درجه سانتیگراد و یا دمای مناسب برای ذوب آلومینیوم 660 درجه سانتیگراد میباشد ( البته در آلیاژ های مختلف متفاوت میباشد )دومین مولفه ای که در دستگاه های حرارتی دارای اهمیت میباشد روش انتقال حرارت و یا گرما میباشد. طبق تعاریف علمی، گرما به سه روش انتقالی ( هدایتی ) ، جا به جایی ( همرفتی ) و یا تشعشعی ( تابشی ) انتقال می یابد . در هر دستگاه بسته به نوع فرآیند یکی از روش ها و یا ترکیبی از آنها جهت انتقال حرارت مورد استفاده قرار میگیرد .


سومین مولفه مهم، روش ایجاد حرارت و یا گرما در دستگاه های حرارتی میباشد. جهت ایجاد حرارت نیاز به یک المان تولید کننده حرارت ( مانند المنت که با نیروی برق و یا مشعل سوختی که با گاز و یا گازوئیل و ... تولید حرارت میکند ) میباشد .

چهارمین مولفه مهم، در دستگا ه های ایجاد کننده حرارت ( کوره و آون ها ) ساختار فیزیکی دستگاه بر اساس موارد بالایی ذکر شده و نوع و تیراژ مواد یا کالاهای عملیاتی میباشد .
مولفه های دارای اهمیت دیگری نیز وجود دارد که به اختصار در مقالات بعدی به آنها خواهیم پرداخت .

جهت تفکیک و درک تفاوت کوره و آون ها ، شما را  به مطالعه مقالات " کوره چیست ؟ " و " آون چیست ؟ " دعوت میکنیم .
مقالات دیگر :

مقاله ها مرتبط