021-44526244
garmkar@yahoo.com

سومین نمایشگاه ساخت ایران

سومین نمایشگاه ساخت ایران

سومین نمایشگاه ساخت ایران

جزئیات

سومین دوره نمایشگاه " تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران " از چهارم تا هفتم اردیبهشت ماه برگزار شد. در این دوره شاهد رشد 55 درصدی شرکت ها بوده و 311 شرکت در نمایشگاه، 7220 محصول عرضه کردند و توانستند بیش از 26 هزار پیش فاکتور به ارزش تقریبی 1600 میلیاردتومان صادر کنند.شرکت گرمکار برای اولین بار در این نمایشگاه حضور پیدا نمود و دستگاه های آزمایشگاهی و پژوهشی خود را به معرض دید علاقه مندان قرار داد که مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت . از خصوصیات بارز دستگاه های عرضه شده این شرکت در این نمایشگاه یونیک بودن ( منحصر به فرد ) بودن محصولات به نسبت دیگر دستگاه های مشابه داخلی بود .

12 دی 1397
سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران 

سومین دوره نمایشگاه " تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران " از چهارم تا هفتم اردیبهشت ماه برگزار شد. در این دوره شاهد رشد 55 درصدی شرکت ها بوده و 311 شرکت در نمایشگاه، 7220 محصول عرضه کردند و توانستند بیش از 26 هزار پیش فاکتور به ارزش تقریبی 1600 میلیاردتومان صادر کنند.شرکت گرمکار برای اولین بار در این نمایشگاه حضور پیدا نمود و  دستگاه های آزمایشگاهی و پژوهشی خود را به معرض دید علاقه مندان قرار داد که مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت . 
از خصوصیات بارز دستگاه های عرضه شده این شرکت در این نمایشگاه یونیک بودن ( منحصر به فرد ) بودن محصولات به نسبت دیگر دستگاه های مشابه داخلی بود به طوری که در سطح کیفی و بالاخص طراحی صنعتی  میتواند قبال رقابت با شرکت های صاحب نام اروپایی باشد.


.

 

اخبار مرتبط