021-44526244
garmkar@yahoo.com

چهارمین نمایشگاه ساخت ایران

چهارمین نمایشگاه ساخت ایران

چهارمین نمایشگاه ساخت ایران

جزئیات

چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی که از روز یکشنبه 1395/02/05 کار خود را آغاز کرده بود، به پایان رسید. این نمایشگاه که با هدف اعتلای اقتصاد دانش بنیان و توسعه فناوری‌های بومی کشور برپا شده بود، پس از ۴ روز تلاش دست‌اندرکاران و شرکت‌کنندگان نمایشگاه به کار خود پایان داد. شرکت گرمکار همچون دوره قبل در این نمایشگاه مشارکت فعال داشت و با به روز رسانی محصولات قبلی و عرضه محصولات جدید در این نمایشگاه حضور بهم رسانید. امید است با تاییدات الهی و تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، گامی دیگر در جهت تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و ارتقاء جایگاه علمی و فناوری کشور در سطح منطقه و جهان برداشته شود .

12 دی 1397
چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی که از روز یکشنبه 1395/02/05 کار خود را آغاز کرده بود،  به پایان رسید. این نمایشگاه که با هدف اعتلای اقتصاد دانش بنیان و توسعه فناوری‌های بومی کشور برپا شده بود، پس از ۴ روز تلاش دست‌اندرکاران و شرکت‌کنندگان نمایشگاه به کار خود پایان داد. 
شرکت گرمکار همچون دوره قبل در این نمایشگاه مشارکت فعال داشت و با به روز رسانی محصولات قبلی و عرضه محصولات جدید در این نمایشگاه حضور بهم رسانید. 
امید است با تاییدات الهی و تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، گامی دیگر در جهت تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و ارتقاء جایگاه علمی و فناوری کشور در سطح منطقه و جهان برداشته شود . 


 

اخبار مرتبط