021-44526244
garmkar@yahoo.com

بازدید فرماندهی محترم سپاه اسلامشهر از واحد تولید گرمکار

بازدید فرماندهی محترم سپاه اسلامشهر از واحد تولید گرمکار

بازدید فرماندهی محترم سپاه اسلامشهر از واحد تولید گرمکار

جزئیات

مفتخر بودیم پذیرای فرماندهی محترم سپاه سیدالشهدا اسلامشهر به همراه ریاست محترم اصناف و فرماندهی محترم بسیج اصناف اسلامشهر بودیم. در این دیدار دوستانه بخشی از فعالیت های شرکت گرمکار به همراه اهدافی که ترسیم نموده ایم به اطلاع ایشان رسانیده شده و توضیحات مفصلی در ارتباط با پرژوه های تخصصی این شرکت بالاخص پروژه داکرومات ارائه گردید . همچنین بخشی از مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی را نیزبه اطلاع ایشان رساندیم .

12 دی 1397
بازدید فرماندهی محترم سپاه سیدالشهدا اسلامشهر به همراه ریاست محترم اصناف و فرماندهی محترم بسیج اصناف اسلامشهر از واحد تولیدی شرکت گرمکار

مفتخر بودیم پذیرای فرماندهی محترم سپاه سیدالشهدا اسلامشهر به همراه ریاست محترم اصناف و فرماندهی محترم بسیج اصناف اسلامشهر باشیم. در این دیدار دوستانه بخشی از فعالیت های شرکت گرمکار به همراه اهدافی که ترسیم نموده ایم به اطلاع ایشان رسانیده شده و توضیحات مفصلی در ارتباط با پروژه های تخصصی این شرکت بالاخص پروژه داکرومات ارائه گردید . همچنین بخشی از  مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی را نیزبه اطلاع ایشان رساندیم . 
همچنین ایشان در این دیدار ضمن ایجاد دلگرمی به لزوم حفظ و توسعه واحد های تولیدی به عنوان قلب تپنده صنعت کشور اشاره نموده و بر کار جهادی به فرموده مقام معظم رهبری تاکید نمودند.


 

اخبار مرتبط